We Do Care
vi bygger förebilder

Om oss


We Do Care AB är ett nytänkande företag som arbetar med samhällsfrågor. Vi utmanar, vi skapar nya arbetssätt och nya modeller för att uppnå nya resultat, på gamla och nya problemställningar. Vårt mål är att hitta långsiktiga lösningar på samtida samhällsproblem. Vår organisationsmodell gör att vi lätt kan ställa om, och snabbt möta nya krav som omvärlden ställer på individ, organisation och samhälle.

Vårt största fokus lägger vi just nu på två stora samhällsfrågor. Dels vill vi hjälpa till att lösa den stora bostadsbristen i Sverige, We Do Care Housing for all. Vårt andra stora fokusområde är integration för nyanlända, We Do Care Integration.

Vi bygger förebilder
Go to Attefallshus

Attefallshus

Vi säljer funktionella Attefallshus till privatpersoner som vill höja värdet på sin fasighet. Våra kunder använder husen som generationsboende eller hyr husen för att sänka sin egen boendekostnad.

Go to Räddningsmissionen

Räddningsmissionen

Vi samarbetar med Göteborgs räddningsmission som skriver kontrakt med hyresvärden, garanterar hyresintäkter under en längre period om de hyr ut till en nyanländ som håller på att etablera sig i Sverige.

Go to Egna fastigheter

Egna fastigheter

Vi har även egna fastigheter som vi hyr ut som en del av vår verksamhet.

Våra samarbetspartners

Nyheter